+48 505246668

Warunki rezerwacji i regulamin:

1.Rezerwacji można dokonać telefonicznie, podając :

  • nazwisko,
  • datę pobytu tj. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu,  
  • liczbę osób w pokoju(osób dorosłych i dzieci podając ich wiek)
  • rodzaj pokoju,
  • nr. telefonu komórkowego lub adres e-mail.

      2.Gwarancja rezerwacji

            – po dokonaniu rezerwacji przesyłamy numer konta, na który należy przesłać zadatek wysokości 30% w ciągu 3 dni.Po otrzymaniu zadatku wysyłamy sms-a z potwierdzeniem i rezerwacja jest gwarantowana ,

          -całość kwoty pobytu regulujecie Państwo w dzień przyjazdu.

          -opłata miejscowa nie jest wliczana w cenę noclegu.

         -jeżeli  jednak po upływie wyznaczonego terminu nie wpłynie zadatek lub potwierdzenie przelewu, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

        3.Anulowanie rezerwacji:

     –  termin rezerwacji  jest wiążący dla obu stron. Goście są zobowiązani do uiszczenia opłaty za zarezerwowany pobyt. W przypadku skrócenia pobytu kwota za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi,

-zadatek nie podlega zwrotowi,

 -rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. 

    4.Wszelkie zmiany w potwierdzonej rezerwacji (termin,ilość osób w pokoju ,itp..) należy uzgodnić z właścicielem.